Lokacija: GO Rakovica, Beograd

Površina: 600 m2

Investitor: GO Rakovica

Vreme realizacije: 2012.

 

Koncept /

Osnovna ideja je stvoriti open-space radni prostor, uvlačeći zelelene površine i okruženje u enterijer.

Stakleni svodovi i zidovi, povezani sa svetlećim trakama i zaobljenim kvadratima, interpretiraju koncept digitalne arhitekture novog vremena, kako ga mi vidimo.

Koristeći se Piet Mondrian-ovim patternom na zidovima, provokativno se naglašava linija kretanja između radnih prostora i jedinica.

Prostor je podešen da komunicira sa velikim sky-gardenom na glavnoj fasadi
i sa sdruge strane sa uređenim parkom pozadi objekta, široko uvlačeći okruženje u prostor.

 

autori: Jovanović Nenad d.i.a. / Milić Bojan msc.menadz.

saradnici na projektu: Romantična arhitektura, AL-Punto, Janković Dragana d.i.a.